Kurser og foredrag


Livsfabrikken

Vi er et arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder ud fra en grundlæggende tilgang om, at livet skal have lov til at udvikle sig.
avatar

Livsfabrikken

I Livsfabrikken arbejder vi både med terapi, supervision og kurser. Det betyder, at vi har et praksisnært udgangspunkt, når vi underviser.

AKTUELLE KURSER

Uge 40: ACT NOW!

Henvender sig til læger, der ønsker at træne deres terapeutiske færdigheder i forhold til Acceptance and Commitment Therapy. Kurset afholdes af Lægernes Uddannelses Forening. For den fulde kursusbeskrivelse se www.luf.dk eller kontakt Vibeke: e: post@vibekebie.dk t: 28 43 63 77.

MENTALISERING I PARTERAPI

Henvender sig til terapeuter, der ønsker at arbejde med den anerkendende dialog og mentalisering i par og familier. Formålet er at deltagerne erhverver en bred teoretisk og praktisk viden og efter kurset har fået nye ideer og værktøjer til arbejdet med mentalisering i parterapi. Undervisere er Kirsten Seidenfaden og Lone Algot Jeppesen. Kurset er godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi. Den fulde kursusbeskrivelse kan rekvireres ved Lone: e: kontakt@lonealgotjeppesen.dk t: 20 77 80 40.

UGEKURSUS PÅ LANGELAND:

UDVIKLING AF MENTALISEREN I PAR OG FAMILIER

Kursus i Relations Fokuseret Parterapi. Henvender sig til terapeuter, der ønsker at arbejde med den anerkendende dialog og mentalisering i par og familier. Kurset foregår i skønne omgivelser på Langeland. Undervisere er psykiater Piet Draiby og Psykolog Kirsten Seidenfaden, Center for Relations Fokuseret Terapi og Lone Algot Jeppesen, Livsfabrikken. Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med 30 timer – anden teoretisk referenceramme. Den fulde kursusbeskrivelse kan rekvireres ved Lone: e: kontakt@lonealgotjeppesen.dk t: 20 77 80 40.

BOOK ET KURSUS ELLER FOREDRAG

INTRODUKTION TIL ACT

Er både et foredrag og en workshop målrettet faggrupper som fx læger, sygeplejersker og terapeuter, der ønsker at blive præsenteret for metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Workshoppen er fx blevet afholdt for yngre læger i almen praksis i Aarhus, på Psykologisk Minikonference i Aalborg Universitet og for medarbejderne på Livsstilscentret, Hospitalsenheden Horsens. For yderligere information kontakt Vibeke: e: post@vibekebie.dk t: 28 43 63 77.  ​

ACT OG HVERDAGSGLÆDE

Kan arrangeres som enten et foredrag og et kursus om at leve i hverdagen med nærvær og omsorg, så vi ikke lever med et begrænset fokus på, at det snart er weekend eller ferie. Det er med andre ord et foredrag om at tage livet på sig, mens vi har muligheden. For yderligere information kontakt Vibeke: e: post@vibekebie.dk t: 28 43 63 77.